dzisiaj jest: 11 grudnia 2019. imieniny: Waldemar, Damazy
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy Głowaczów Rynek 35
26-903 Głowaczów
tel. +48 (48) 623-10-75
e-mail: wojt@glowaczow.pl
Inwestycje

Inwestycje Gminy Głowaczów 2015-2018

  Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego inwestycje jakie zrealizowała
i realizuje Gmina Głowaczów w latach 2015 - 2018.

Rok 2018 kolejnym dobrym rokiem wypełnionym wieloma inwestycjami w Gminie Głowaczów za ponad 7 mln zł

 

 1. Zakupiono nową kołową koparko – ładowarkę marki JCB 3CX GLOBAL na potrzeby Gminy Głowaczów za kwotę 318.939,00 zł – dostawa odbyła się w dniu 21.02.2018 r.
 2. Budowa drogi gminnej  w miejscowości Lipa wraz z budową oświetlenia ulicznego przejścia dla pieszych o długości 874,83 m – wartość zadania 1.251.592,24 zł, w tym środki  z dotacja 50%   z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – planowany termin zakończenia inwestycji 09.07.2018  r.
 3.  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ignacówka Bobrowska – Stawki – etap I, odcinek Bobrowniki - Stawki o długości ok. 3500 mb. – wartość zadania 302.390,00 zł – planowany termin zakończenia inwestycji 29.06.2018 r.  
 4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Głowaczów,
  ul. Rudki o długości ok. 400 mb. – wartość zadania 237.417,47 zł – planowany termin zakończenia inwestycji 29.06.2018 r.  
 5. Połączenie sieci wodociągowej Michałów – Grabnowola o długości ok. 1200 mb. – wartość zadania 109.998,97 zł – planowany termin zakończenia inwestycji 16.07.2018 r.  
 6. Zaprojektowanie i wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Głowaczowie – wartość zadania 86.535,00 zł – planowany termin wykonania zadania do 15.06.2018 r.
 7. Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Miejska Dąbrowa – studnia nr 3 (zastępcza) – wartość zadania 120.235,00 zł – planowany termin wykonania zadania do 15.06.2018 r. 
 8.  Budowa żłobka gminnego w Głowaczowie w systemie „zaprojektuj i buduj” – planowany termin zakończenia inwestycji 30.11.2018 r. Zadanie obecnie jest na etapie wyboru wykonawcy – w dniu 04.04.2018 r. otwarto oferty, cena najkorzystniejszej oferty wynosi 750.000,00 zł. Inwestycja będzie dofinansowana w kwocie 460.000,00 zł z programu „Maluch +”.
 9.  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Kosny –  odcinek o długości 488,61 m - wartość zadania 390.278,21 zł - planowany termin wykonania zadania do 01.10.2018 r.
 10.  Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP na budynek centrum kulturalno – rekreacyjne – wartość zadania 1.303.535,76 zł (dotacja z UE w kwocie ok. 320 tys. zł), planowany termin zakończenia inwestycji 31.05.2018 r.
 11.  Dobudowa sali gimnastycznej wraz ze stołówka przy Zespole Szkół Ogólnokształcących   w Brzózie – wartość zadania ok. 3.000.000,00 zł, w tym etap III - 1.668.459,56 zł, (dotacja ok. 50%), planowany termin zakończenia inwestycji 30.08.2018 r.
 12. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Głowaczów dla miejscowości:
  Zadanie I –
  Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Głowaczów, ul. Górna,
  Zadanie II
  – Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów.
  Łączna wartość opracowania dokumentacji wyniesie 20.000,00 zł, termin wykonania 28.12.2018 r.
 13. Trwają prace przygotowawcze związane z uporządkowaniem terenu przeznaczonego pod wielofunkcyjny zbiornik wodny w Głowaczowie.
 14. Wykonano kapitalny remont wnętrza budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejskiej Dąbrowie – sali, zaplecza socjalnego, łazienek oraz garażu - koszt wykonanych prac opiewa na kwotę około 30.000,00 zł.
 15. Wymieniono podłogę w uczniowskiej szatni oraz w gabinecie dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Cecylówce – Brzózkiej, zostały zakupione również nowe wieszaki – łączny koszt zadania to około 10.000,00 zł.
 16. Powiększono salę lekcyjną oraz pomalowano pomieszczenie i części korytarza w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Batalionów Chłopskich w Ursynowie. Zadanie zostało zrealizowane z pomocą pracowników Urzędu Gminy w Głowaczowie, po wcześniejszym udostępnieniu niezbędnych materiałów zakupionych przez Stowarzyszenie - łączny koszt remontu wynosi około 15.000,00 zł.

  Rozpoczęcie następnych inwestycji nastąpi w najbliższym czasie.

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią TUTAJ


Inwestycje w Gminie Głowaczów w 2017 r.

Na terenie Gminy Głowaczów realizowane są inwestycje publiczne, których wartość przekracza  15 mln zł, w tym z budżetu gminy zainwestowano ponad 8 mln zł (środki własne oraz pozyskane dotacje zewnętrzne). Dzięki dobrej współpracy gminy z innymi podmiotami w naszej gminie swoje inwestycje realizują również: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych oraz Powiat Kozienicki, który poza inwestycjami drogowymi wsparł budowę gminnych wodociągów kwotą 450.000,00 zł..

 

W 2017 r. Gmina Głowaczów realizuje niżej wymienione zadania inwestycyjne:

 
 1. Budowa drogi gminnej ulicy Parcela w miejscowości Brzóza wraz z budową linii elektroenergetycznej nn oświetlenia drogowego – etap II o długości 1450 m – wartość zadania 966.626,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej 602.338,00 zł – inwestycja zakończona w dniu 17.01.2017 r.

 2. Budowa ulicy Nadrzecznej w miejscowości Brzóza, gmina Głowaczów wraz z budową linii elektroenergetycznej nn oświetlenia ulicznego oraz przebudowa istniejącej linii elektroenergetycznej i istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej o długości 1493,35 mb.- wartość zadania 2.548.879,83 zł w tym dotacja z UE ok. 1.615.437, 00 zł, planowany termin zakończenia inwestycji 16.08.2017 r.

 3. Budowa drogi gminnej w miejscowości Leżenice, gmina Głowaczów o długości 758,65 mb – wartość zadania 967.065,12 zł w tym dotacja 50% z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, planowany termin zakończenia inwestycji 14.07.2017 r.

 4. Przebudowa drogi gminnej ul. Olszyna w miejscowości Głowaczów o długości 156,04mb. - wartość zadania 223.976,72 zł, planowany termin zakończenia inwestycji 16.08.2017 r.

 5.  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówki Grabnowolskie – etap II, odcinek o długości 531,3 mb. – wartość zadania 191.373,99 zł, planowany termin zakończenia inwestycji 30.09.2017 r.

 6. Remont drogi wojewódzkiej nr 730 Skurów – Jasieniec – Warka – Głowaczów odcinek od km 37+110 do km 42+300, gmina Głowaczów – wartość zadania ok. 3.530.000,00 zł.

 7. Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 48 (ul. Warecka i Aleja Lipowa) w Brzózie na odcinku 3035 mb. – wartość zadania ok. 990.000,00 zł, planowany termin zakończenia inwestycji 15.11.2017 r.

 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1704W Magnuszew – Moniochy w miejscowości Studzianki Pancerne – wartość zadania 685.863,15 zł w tym udział Gminy Głowaczów 450.000,00 zł.

 9. Przebudowa ul. Rzecznej wraz z sięgaczem w miejscowości Głowaczów; wykonany został odcinek jezdni o długości 174,56 mb; wartość zadania wynosi 142.000,00 zł.

 10. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP na budynek centrum kuturalno – rekreacyjne – wartość zadania 1.303.535,76 zł, planowany termin zakończenia inwestycji 31 05.2018 r.

 11. Dobudowa Sali gimnastycznej wraz ze stołówka przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie – wartość zadania ok. 3.000.000,00 zł w tym etap II - 1.029.432,00 zł, (dotacja ok. 50%), planowany termin zakończenia drugiego etapu 15.10.2017 r., natomiast zakończenie całej inwestycji – sierpień 2018 r. 
 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chodków o długości 4490 mb. – wartość zadania 255.253,53 zł – inwestycja zakończona w dniu 12.06.2017 r.

 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów – Zieleniec o długości 4470 mb. – wartość zadania 243.984,24 zł, planowany termin zakończenia inwestycji 30.07.2017 r.

 3. Połączenie sieci wodociągowej Michałów – Grabnowola – Studzianki Pancerne – etap I Grabnowola – Studzianki Pancerne o długości 2740 mb. – wartość zadania 214.826,04 zł, planowany termin zakończenia inwestycji 30.06.2017 r.

 4. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania : Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Brzóza Aleja Lipowa – Sewerynów – wartość zadania 39.975,00 zł, termin wykonania 31.05.2017 r.

 5. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Budowa docelowa sieci zaopatrzenia w wodę dla miejscowości Brzóza – Mazury, Głowaczów ul. Rudki, Ignacówka Bobrowska , Stawki – wartość zadania 31.500,00 zł, planowany termin zakończenia prac projektowych 30.06.2017 r.

 6. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi gminnej nr 170222W Mała Wieś – Lipa , odcinek o długości około 2500 mb.– wartość zadania 34.000,00 zł, planowany termin zakończenia prac projektowych 30.06.2017 r.

 7. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi gminnej relacji Lipa - Jasieniec, na odcinku Lipa – Henryków o długości około 900 mb. – wartość zadania 20.000,00 zł, planowany termin wykonania prac projektowych 31.07.2017 r.


Fotogaleria inwestycji realizowanych w roku 2017 -  TUTAJ


Inwestycje zrealizowane w 2015 roku

Informacja o inwestycjach zrealizowanych w 2015 r.

 1. Budowa drogi w Podmieściu – 828.598,24 zł (zakończono w 2015 r. – zapłacono 628.598,24 zł ze środków własnych)
 2. Budowa dróg gminnych – ul. Długiej i Targowej w Głowaczowie – 853.563,40 zł (dotacja od Wojewody w kwocie 414.905,00 zł)
 3. Budowa ul. Długiej w miejscowości Brzóza – 127.516,06 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 54.479,70 zł).
 4. Opracowanie dokumentacji proj. – koszt. Ul. Długiej w Brzózie – 10.455,00 zł (środki własne)
 5. Przebudowa SUW w Brzózie ul. Ryczywolska – 1.100.788,67 zł (dotacja z PROW)
 6. Budowa sieci wodociągowej Ursynów – Wólka Brzózka – 69.747,58 zł (dotacja z powiatu kozienickiego w kwocie 23.110,55 zł)
 7. Zakup kosiarki bijakowej do poboczy – 17.097,00 zł (środki własne)
 8. Zakup rębaka do gałęzi – 25.122,75 zł (środki własne)
 9. Opracowanie dokumentacji proj. – koszt. przebudowy drogi gminnej w Dąbrówkach Grab. – 11.070,00 zł (środki własne)
 10. Opracowanie dokumentacji proj. – koszt. Przebudowy z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Lipie na potrzeby centrum kulturalno – rekreacyjnego – 25.830,00 zł (środki własne)
 11. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy oczyszczalni ścieków Wólce Brzózkiej działka nr 9 obręb Cecylówka Brzózka – 49.200,00 zł (środki własne)
 12. Opracowanie dokumentacji proj. - kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego ul. Parcela w Brzózie – 1230,00 zł
 13. Opracowanie dokumentacji proj. – koszt. Budowy oświetlenia boiska piłkarskiego przy ZSO w Brzózie – 3.198,00 zł
 14. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Głowaczów – 32.210,00 zł ( dotacja WFOŚiGW w kwocie 24.57,50 zł)
 15. Zakup kruszywa na bieżące naprawy i ulepszenie nawierzchni dróg gminnych -1678 t o wartości 63.982,14 zł.
 16. Zakup szlaki na drogi gminne – 600 t o wartości 21.000,00 zł
 17. Zakup żwiru na drogi gminne – 750 t o wartości 15.000,00 zł
 18. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wólka Brzózka i Cecylówka Brzózka – etap I – 57.000,00 zł
 19. Budowa chodnika w Studziankach Pancernych – 49.164,00 zł.
 20. Przeprowadzono remont budynku klubu sportowego Legion Głowaczów. W ramach remontu wymieniono poszycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową, wewnętrzną instalacje elektryczną, wyremontowano wewnątrz pomieszczenia szatni i łazienek. Wartość wykonanych prac wyniosła 70.000,00 zł.


Fotogaleria inwestycji zrealizowanych oraz w trakcie realizacji (rok 2014 - 2016) - TUTAJ

Inwestycje zrealizowane w 2016 roku

 

W 2016 r. na terenie Gminy Głowaczów zostały zrealizowane następujące inwestycje:


 1. Został wykonany remont chodnika z kostki brukowej przy Publicznym Gimnazjum w Głowaczowie. Wartość wykonanych robót wynosi ok. 12.000,00 zł.
 
 1. Zlecono firmie EKOSFERA Krystyna Fejfer z Radomia opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy docelowej sieci zaopatrzenia w wodę w gminie Głowaczów dla miejscowości Chodków, Zieleniec, Józefów, Brzóza – Mazury, Głowaczów ul. Rudki, Stawki, Ignacówka Bobrowska oraz połączenie sieci Michałów – Grabnowola – Studzianki Pancerne. Wartość zleconych prac wynosi 54.500,00 zł.
 
 1. Podpisano umowę z firmą EKOPROJEKT Przeworsk Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej Brzóza Al. Lipowa – Sewerynów. Wartość zleconych prac wynosi 39.975,00 zł.
 
 1. Zakupiono kruszywo drogowe dolomitowe na ulepszenie i remonty nawierzchni dróg gminnych. Środki finansowe przeznaczone na zakup kruszywa to 130.644 zł.
 
 1. W ramach regulacji gospodarki ściekowej na terenie gminy Głowaczów, Gmina rozpoczęła nabór wniosków od osób chętnych wziąć udział w programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2016 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla około 100 posesji.
 
 1. Wykonano budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami
  w miejscowości Działki Brzózkie. Wartość zleconych robót wynosi 67.280,48 zł brutto.
 
 1. Wykonana przebudowa drogi gminnej o długości ok. 500 mb w miejscowości Dąbrówki Grabnowolskie. Koszt zadania wynosi 130.000 zł.
 
 1. Zakupiono nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP
  w Głowaczowie. Koszt zakupu wynosi ok. 847.000 zł.
 
 1. Wykonano przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Emilów. Koszt zadania wynosi 930.000 zł. 
 
 1. Rozpoczęto dobudowę sali gimnastycznej wraz ze stołówką przy ZSO w Brzózie. Realizacja tej inwestycji zaplanowana jest na 3 lata - zakończenie w 2018 r. Obecnie został zakończony etap I inwestycji, tj.: roboty ziemne oraz fundamenty – koszt realizacji I etapu to ok 230.000 zł.
 
 1. Przeprowadzono remont mostu drewnianego w miejscowości Chodków. Koszt remontu to około 60.000 zł.
 2. Wymiana okien oraz drzwi w sali gimnastycznej w PSP w Głowaczowie - koszt 31.000 zł.


 Fotogaleria inwestycji zrealizowanych oraz w trakcie realizacji (rok 2016) - TUTAJ

  

Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Wójt Gminy Zaprasza:
Hubert Czubaj
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00
<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&